مشاهده همه 15 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 16 24 36

جک الومینیومی با مهره قفل کننده سری RACLساخت KENNER

جک هیدرولیک الومینیومی با مهره قفل کننده سری RACLساخت KENNER دارای مهره قفل کننده جهت ایمنی مکانیکی بار مقاومت در

جک دوطرفه تناژبالا سری CLRGساخت ENERPAC

جک هیدرولیک دوطرفه تناژبالا سری CLRGساخت ENERPAC جکهای دوطرفه تناژبالا از۵۰ تا ۱۰۰۰ تن دارای مهره قفل کننده جهت ایمنی

جک هیدرولیک آلومینیومی سبک با مهره قفل کننده سری RACL ساخت انرپک (ENRPAC)

سیلندر هیدرولیک الومینیوم با مهره قفل کننده سری RACL   ساخت انرپک (ENRPAC) دارای مهره قفل کننده جهت ایمنی مکانیکی بار

جک هیدرولیک دوطرفه با شفت وسط سوراخ سری RRH ساخت WREN

سیلندرهیدرولیک دوطرفه با شفت وسط سوراخ سری RRH ساخت WREN دوطرفه با شفت سوراخ دار – مجهز به شیر اطمینان،جهت

جک هیدرولیک دوطرفه با شفت وسط سوراخ سری RRHانرپک (ENERPAC)

جک هیدرولیک دوطرفه با شفت وسط سوراخ سری RRHانرپک (ENERPAC) دوطرفه با شفت سوراخ دار – مجهز به شیر اطمینان،جهت

جک هیدرولیک کتابی RCS ساخت WREN

جک هیدرولیک کتابی سری RCS ساخت WREN کم حجم باطراحی تخت جهت استفاده در فضاهایی که اغلب جکهای دیگر به

جک هیدرولیک کتابی RSM ساخت WREN

جک هیدرولیک کتابی سری RSM ساخت WREN کم حجم باطراحی تخت جهت استفاده در فضاهایی که اغلب جکهای دیگر به

جک هیدرولیک کتابی انرپک (ENERPAC) سری RSM

جک هیدرولیک کتابی سری RSMانرپک (ENERPAC) کم حجم باطراحی تخت جهت استفاده در فضاهایی که اغلب جکهای دیگر به دلیل

جک هیدرولیک نیمه کتابی انرپک (ENERPAC) سری RCS

جک هیدرولیک کتابی سری RCS انرپک (ENERPAC) کم حجم باطراحی تخت جهت استفاده در فضاهایی که اغلب جکهای دیگر به

جک هیدرولیک یکطرفه (برگشت فنری) سری RC انرپک ENERPAC

جکهای هیدرولیک یکطرفه (برگشت فنری) سری RC انرپک ENERPAC گلویی و شفت رزوه شده و سوراخهایی جهت نصب برروی پایه

جک هیدرولیک یکطرفه (برگشت فنری) سری RC شرکت WREN

سیلندر هیدرولیک یکطرفه (برگشت فنری) سری RC شرکت WREN گلویی و شفت رزوه شده و سوراخهایی جهت نصب برروی پایه

جک هیدرولیک یکطرفه وسط سوراخ (برگشت فنری) سری RCH انرپک (ENERPAC)

جک هیدرولیک یکطرفه وسط سوراخ (برگشت فنری) سری RCH انرپک (ENERPAC) شفت سوراخ دار جهت اعمال نیرودرهردوحالت کشش وفشار. آبکاری

جکه دوطرفه تناژبالا سری CLRGساخت WREN

جک هیدرولیک دوطرفه تناژبالا سری CLRG ساخت جکهای دوطرفه تناژبالا از۵۰ تا ۱۰۰۰ تن دارای مهره قفل کننده جهت ایمنی

جکهای هیدرولیک کوتاه یکطرفه با مهره قفل کننده (برگشت وزنی) سریCLPانرپک

سیلندر هیدرولیک  کوتاه یکطرفه با مهره قفل کننده (برگشت وزنی) سری CLP دارای مهره قفل کننده جهت ایمنی مکانیکی بار