عملکرد ترکمتر های اسلیپر شبیه ترکمترهای تقه ای می باشد یعنی توسط شاخصی که برروی پایین دسته قرار دارد نیروی مورد نظر تنظیم میشود.تفاوت کارکرد آن با ترکمتر تقه ای در این است که وقتی به گشتاور تنظیم شده رسید به جای صدای تقه زمان اعمال نیرو رد میشود و پیچ را سفت نمیکند.

برترین برندهای تولید کننده ترکمترهای اسلیپر گدور آلمان و ترک لیدر می باشد.

نمایش سایدبار

هیچ محصولی یافت نشد.