انواع سیم چین های Wiha ویها

مشخصات کلی

بررسی کلی

انواع سیم چین های Wiha ویها آلمان در مدل های مختلف و از سایز13 تا 20 سانت

در مدلهای معمولی ، تیپ اروپایی و مخصوص کار با برق(الکتریک صنعتی)

فروش سیم چین،فروشنده سیم چین،خرید سیم چین،قیمت سیم چین،سیم چین آلمانی

کاتالوگ
انواع سیم چین های Wiha ویها
کارخانه سازنده: 

برخی برندها