پولیفت زنجیری ویتال VITAL ژاپن

مشخصات کلی

بررسی کلی

پولیفت زنجیری ویتال VITAL ژاپن

در مدلهای

سری VR2: ظرفیت کاری از 800 کیلوگرم تا 6.3 تن

سری NR2: ظرفیت کاری از 800 کیلوگرم تا 9 تن

 

فروش پولیفت زنجیری ،فروشنده پولیفت زنجیری،خرید پولیفت زنجیری،قیمت پولیفت زنجیری

کاتالوگ
پولیفت زنجیری ویتال VITAL ژاپن سری VR2
پولیفت زنجیری ویتال VITAL ژاپن سری VR2
پولیفت زنجیری ویتال VITAL ژاپن سری NR2
پولیفت زنجیری ویتال VITAL ژاپن سری NR2

برخی برندها