پولی کش هیدرولیک

پولی کش هیدرولیک

به هنگام انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بلبرینگ ها و  تعویض قطعات مصرفی نیاز به باز کردن قطعات دوار و ثابت دستگاه ها می باشد . در بسیاری از کارخانه ها با ضربه زدن های شدید به پولی اقدام به  ازاد کردن پولی میکنند  که این روش قطعا باعث ایجاد لهیدگی،کج شدن و تاب برداشتن پولی می شود  به این منظور جهت جلوگیری از خرابی پولی و شفت از این وسیله یعنی پولی کش استفاده می شود. پولی کش ها با توجه به ظرفیت ها و طول بازوهای انواع متفاوتی دارند.

برخی برندها