پمپ دستی هیدرولیک 700 بار KENNER

مشخصات کلی

بررسی کلی

پمپ های دستی هیدرولیک 700 بار کنر Kenner

در مدلهای:

1- p141 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   350)

2- p39 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار و حجم روغن   cm2   600)

3- p39 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار و حجم روغن   cm2   901)

4- p80 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار و حجم روغن   cm2   2200)

5- p84 (  دوطرفه  با فشار کاری 700 بار و حجم روغن   cm2   2200)

6- p462 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار و حجم روغن   cm2   7423)

7- p464 (  دوطرفه با فشار کاری 700 بار و حجم روغن   cm2   7423)

 

فروش پمپ های هیدرولیک دستی ،فروشنده پمپ های هیدرولیک دستی،خرید پمپ های هیدرولیک دستی،قیمت پمپ های هیدرولیک دستی

کاتالوگ
پمپ دستی 700 بار کنر
پمپ دستی هیدرولیک 700 بار مارک KENNER

برخی برندها