پمپ دستی هیدرولیک 700 بار مارک Enerpac

مشخصات کلی

بررسی کلی

پمپ هیدرولیک دستی Enerpac

فشار کاری 700 بار

در مدلهای:

1- p141 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   327 تک سرعته)

2-p391 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن    m2   901 تک سرعته)

3- p142 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   327 دوسرعته)

4- p202 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   901 دوسرعته)

5- p392 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   901 دوسرعته)

6- p802 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   2540 دوسرعته)

7- p842 (  دوطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   2540 دوسرعته)

 

8- p39 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   655تک سرعته)

9- p77 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن    m2   770تک سرعته)

10- p80 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   2200دوسرعته)

11- p801 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   4080دوسرعته)

12- p84 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   2200دوسرعته)

13- p462 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   7423دوسرعته)

14- p464 (  یکطرفه با فشار کاری 700 بار  و حجم روغن   cm2   7423دوسرعته)

 

فروش پمپ های هیدرولیک دستی سبک وزن،فروشنده پمپ های هیدرولیک دستی سبک وزن،خرید پمپ های هیدرولیک دستی سبک وزن،قیمت پمپ های هیدرولیک دستی سبک وزن

 

 

کاتالوگ
کارخانه سازنده: 

برخی برندها