پرس کابلشو هیدرولیکی مارک ZUPPER سری YQK

مشخصات کلی

بررسی کلی

پرس کابلشو هیدرولیک

پرس کابلشو هیدرولیک ابزاری  تخصصی جهت پرس  کردن کابلشو بروی کابل های  آلومینیوم و مس با سری های سایزهای مختلف که اکثرا به شکل شش گوش میباشند.

درمدلهای:

1-YQK-70 (ازسایز 4 الی 70 میلی متر)

2-YQK-120 (ازسایز 10 الی 120 میلی متر)

3-YQK-240 (ازسایز 16 الی 240 میلی متر)

4- YQK-300 (از سایز 10 الی 300 میلی متر)

مشخصات فنی

YQK-70

crimping range Cu4-70mm2
crimping force 45KN
crimping type hexagon crimping
stroke 10mm
length approx.310mm
weight approx.1.80kg
package plastic box
weight of box approx.1.1kg
Accessories
crimping dies 4,6,8,10,25,35,50,70mm2
Sealing O-ring one set

YQK-120

crimping range 10-120mm2
crimping force 60KN
crimping type hexagon crimping
stroke 14mm
length approx.425mm
weight approx.3.20kg
package plastic box
weight of box approx.0.9kg
Accessories
crimping dies 10、16、25、35、50、70、92、120mm2
Sealing O-ring one set

YQK-240

crimping range Cu 16-240mm2
crimping force 100KN
crimping type hexagon crimping
stroke 22mm
length approx.480mm
weight approx.3.60kg
package plastic box
weight of box approx.1.2kg
Accessories
crimping dies 10、16、25、35、50、70、92、120、150、185、240mm2
Sealing O-ring one set

YQK-300

crimping range 16-300mm2
crimping force 100KN
crimping type hexagon crimping
stroke 22mm
length approx.500mm
weight approx.3.60kg
package plastic box
weight of box approx.1.2kg
Accessories
crimping dies 16、25、35、50、70、92、120、150、185、240、300mm2
Sealing O-ring one set

 

کارخانه سازنده: 

برخی برندها