فلنج فیسر Flange Facer

فلنج فیسر Flange Facer دستگاه فیسینگ

 از فلنج فیسر به جهت صاف کردن لبه فلنج ها  استفاده میشود

برخی برندها