فرزو سنباده بادی اربیتالی Orbital اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LST،LSO

مشخصات کلی

بررسی کلی

فرزو سنباده بادی اربیتالی Orbital اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LST،LSO

جهت پولیش وسنباده زنی قبل از رنگ آمیزی

در مدل های:

LSO31,LST30,LST31,LST20,LST21,LST22

 

کاتالوگ
فرزو سنباده بادی اربیتالی Orbital اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LST،LSO
کارخانه سازنده: 

برخی برندها