جکهای سوسماری هیدروپنوماتیک مگا (MEGA) اسپانیا از 10 تا 80

مشخصات کلی

بررسی کلی

جکهای سوسماری هیدروپنوماتیک  مگا (MEGA) اسپانیا در مدلهای : 1-N10-3L :تناژ 10-20-35 2-N15-2L :تناژ 15-30 3-N15-2BL : تناژ 15- 30 4- N35L: تناژ 35 5-N15-4C: تناژ 15-30-50-80 6-N20-3C: تناژ 20-35-65 7-N39HC: تناژ 30

مشخصات فنی

کاتالوگ
جکهای سوسماری هیدروپنوماتیک مگا (MEGA) اسپانیا
کارخانه سازنده: 

برخی برندها