تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان

مشخصات کلی

بررسی کلی

تیوب اکسپندر(Tube Expander) گشاد کن لوله  Krais لهستان

در سری های:

سری 900 :مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 1/4 اینچ و 3/8 اینچ

سری 1300: مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 3/8 اینچ

سری 800:مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 1/2 تا 1/2 1 اینچ

سری 1200 : مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 1/2 تا 1/2 1 اینچ

سری 8012 :مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 3/4 1 تا 3 اینچ

 

فروش والس لوله،فروشنده والس لوله،خرید والس لوله،قیمت  والس لوله،فروش تیوب اکسپندر،فروشنده تیوب اکسپندر،خرید تیوب اکسپندر،قیمت تیوب اکسپندر

کاتالوگ
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 900
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 900
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 1300
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 1300
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 5-800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 5-1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 5-1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) کریس Krais لهستان سری 5-1200
کارخانه سازنده: 

برخی برندها