ترکمتر ساعتی CDI

مشخصات کلی

بررسی کلی

ترکمتر ساعتی CDI آمریکا

از 0 تا 2800 نیوتن متر

ترکمتر ساعتی 0 تا 1.8 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 3.5 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 9 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 18 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 30 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 35 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 70 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 140 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 240 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 350 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 480 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 800 نیوتن متر،ترکمتر ساعتی 0 تا 1400 نیوتن متر

فروش ترکمتر ساعتی،فروشنده ترکمترساعتی،خرید ترکمتر ساعتی،قیمت ترکمتر ساعتی

کاتالوگ
ترکمتر ساعتی CDI
کارخانه سازنده: 

برخی برندها