ترکمتر تقه ای پروتو Proto آمریکا

مشخصات کلی

بررسی کلی

آچار ترکمتر  Proto آمریکا از 16 تا 800 نیوتن متر

آچار ترکمتر تقه ای پروتو

ترکمتر 16 تا 80 نیوتن ،ترکمتر 40 تا 200 نیوتن ،ترکمتر 70 تا 350 نیوتن ،ترکمتر 160 تا 800 نیوتن

فروش ترکمتر تقه ای ، فروشنده ترکمتر تقه ای،خرید ترکمتر تقه ای ،قیمت ترکمتر تقه ای

 

کاتالوگ
ترکمتر Proto آمریکا
کارخانه سازنده: 

برخی برندها