بکس فشارقوی LICOTAلیکوتا

مشخصات کلی

بررسی کلی

بکس فشارقوی LICOTA

انواع بکس و متعلقات 1/4اینچ مشکی فشار قوی ماشینی

مناسب جهت استفاده با ابزار بادی سازنده لیکوتا LICOTA تایوان

فروش بکس و متعلقات،فروشنده بکس و متعلقات،خرید بکس و متعلقات،قیمت بکس و متعلقات،بازار بکس و متعلقات

کاتالوگ
بکس فشارقوی LICOTAلیکوتا
کارخانه سازنده: 

برخی برندها