بکس بادی درایو 1/2 اینچ اینگرسولرند (Ingersoll Rand)

مشخصات کلی

بررسی کلی

بکس بادی درایو 1/2 اینچ اینگرسولرند (Ingersoll Rand)

د رمدلهای:

1- 2135: حداکثر نیرو 1054 Nm ,  نیروی خروجی هنگام انجام کار :Nm 746

2- 2705: حداکثر نیرو 1054 Nm ,  نیروی خروجی هنگام انجام کار :Nm 746

3- 2131: حداکثر نیرو 1054 Nm ,  نیروی خروجی هنگام انجام کار :Nm 746

فروش بکس بادی ،فروشنده بکس بادی،خرید بکس بادی،قیمت بکس بادی،بازار بکس بادی

 

 

 

 

کاتالوگ
بکس بادی درایو 1/2 اینچ اینگرسولرند (Ingersoll Rand) مدل 2135
بکس بادی درایو 1/2 اینچ اینگرسولرند (Ingersoll Rand) مدل 2700
کارخانه سازنده: 

برخی برندها