بکس بادی جغجفه ای اطلس کوپکو(Atlas Copco)

مشخصات کلی

بررسی کلی

بکس بادی جغجفه ای اطلس کوپکو (Atlas Copco)

بکس بادی جغجه ای جهت بازو بسته کردن پیچ در مکانهایی که محدودیت فضا وجود دارد.

با شماره فنی LBR در 3 مدل

مناسب برای پیچ های سایز M8 تا M10

فروش بکس بادی جغجغه ای درایو،فروشنده بکس بادی جغجغه ای درایو،خرید بکس بادی جغجغه ای درایو،قیمت بکس بادی جغجغه ای درایو،بازار بکس بادی جغجغه ای درایو

کاتالوگ
بکس بادی جغجفه ای اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LBR
کارخانه سازنده: 

برخی برندها