بالانسر

بالانسر

برای بی وزن کردن ابزار کاردر هنگام کار از این وسیله استفاده می شود .  این ابزار به بالای سر کاربر ابزار بسته می شود و ابزار کار به آن متصل میگردد . کاربر در هنگام کار به راحتی ابزار کار میکند بدون اینکه وزن دستگاه را تحمل کند.

 

برخی برندها