چکش بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری ,RRD,RRF,RRC

مشخصات کلی

بررسی کلی

چکش بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco)

از 1.75 تا 6.5 کیلوگرم

درمدلهای :

RRC22,RRC34,RRC65,RRC75

RRF21,RRF31,RRD37,RRD57

فروش چکش بادی،فروشنده چکش بادی،خرید چکش بادی،قیمت چکش بادی

کاتالوگ
چکش بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری ,RRD,RRF,RRC
کارخانه سازنده: 

برخی برندها