پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری TWISTوLUF دارای Slip-clutch

مشخصات کلی

بررسی کلی

پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری TWIST دارای Slip-clutch

دارای سیستم کلاچ دارکه باعث قطع کار درهنگام رسیدن به گشتاورموردنظر است.

دارای دو مدل مستقیم و تفنگی یا شماره فنی های:

TWIST12,TWIST22,LUF34

کاتالوگ
پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری TWISTوLUF تفنگی
پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری TWIST مستقیم
کارخانه سازنده: 

برخی برندها