پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری TWISTوLUF دارای Slip-clutch

Detail Group

کارخانه سازنده: 

برخی برندها