پولی کش هیدرولیک مارک Hydrotecهیدروتک (پمپ سرخود)

مشخصات کلی

بررسی کلی

کنترل دقیق نیروی هیدرولیک ، جهت درآوردن سریع وایمن.

بهترین کیفیت ،قیمت مناسب ، دارای یکسال گارانتی

فولی کش هیدرولیک ، خرید پولی کش هیدرولیک،فولی کش هیدرولیک قیمت مناسب ،قیمت فولی کش ،خرید فولی کش،فروش فولی کش

فولی کش های هیدرولیک پمپ سرخود هیدروتک در مدل های زیر مباشد.

فولی کش های هیدرولیک معمولی :

HS-4 : فولی کش هیدرولیک 4 تن

HS-6.1: فولی کش هیدرولیک 6 تن

HS-8.1: فولی کش هیدرولیک 8 تن

HS-15: فولی کش هیدرولیک 15 تن

فولی کش های هیدرولیک با شاخک های فورج شده ، شاخک ها مادام العمر گارانتی

HM-10.1:فولی کش هیدرولیک با شاخک های مادام العمرگارانتی 10 تن

HM-12.1:فولی کش هیدرولیک با شاخک های مادام العمرگارانتی 12 تن

HM-20.1:فولی کش هیدرولیک با شاخک های مادام العمرگارانتی 20 تن

HM-25.1:فولی کش هیدرولیک با شاخک های مادام العمرگارانتی 25 تن

HM-30:فولی کش هیدرولیک با شاخک های مادام العمرگارانتی 30 تن

 

کاتالوگ

برخی برندها