والس گردان پنوماتیک ایرتول (Airetool) آمریکا

مشخصات کلی

بررسی کلی

والس گردان پنوماتیک ایرتول (Airetool) آمریکا

در مدل های تفنگی و دو دسته (Heavy duty)

مدل های تفنگی حداکثر تا لوله سایز 1/2 2

مدل های دودسته یا Heavy duty تا سایزلوله   1/2 4 

فروش والس گردان پنوماتیک،فروشنده والس گردان پنوماتیک،خرید والس گردان پنوماتیک،قیمت والس گردان پنوماتیک

کاتالوگ
والس گردان پنوماتیک ایرتول (Airetool) آمریکا
والس گردان پنوماتیک
والس گردان پنوماتیک ایرتول
کارخانه سازنده: 

برخی برندها