شیار زن (Serrating Tools) ایرتول Airetool آمریکا

مشخصات کلی

بررسی کلی

شیار زن (Serrating Tools) ایرتول Airetool آمریکا

ازسایز 1/2 تا 1/2 1 اینچ

فروش شیارزن،فروشنده شیار زن،خرید شیار زن،قیمت شیار زن

کاتالوگ
شیار زن (Serrating Tools) ایرتول Airetool آمریکا
شیار زن (Serrating Tools) ایرتول Airetool آمریکا
شیار زن (Serrating Tools) ایرتول Airetool آمریکا
کارخانه سازنده: 

برخی برندها