جک هیدرولیک دوطرفه با شفت وسط سوراخ سری RRHانرپک (ENERPAC)

Detail Group

بررسی کلی

جک هیدرولیک دوطرفه با شفت وسط سوراخ سری RRHانرپک (ENERPAC)

دوطرفه با شفت سوراخ دار - مجهز به شیر اطمینان،جهت جلوگیری ازصدمه دیدن جک درصورت اعمال باراضافه.

رنگ کوره ای مقاوم دربرابر خوردگی وزنگ زدگی.

آبکاری کرم سخت درداخل سیلندر،جهت افزایش طول عمرجک

شفت سوراخ دار امکان اعمال نیرو در هردوحالت کشش وفشار رافراهم می سازد.

کوپلینگ CR - 400

گردگیر شفت ، جهت کاهش آلودگی و افزایش طول عمرجک

کارخانه سازنده: 

برخی برندها