جرثقیل زنجیری دستی سقفی (چین بلاک ) ویتال VITAL ژاپن

مشخصات کلی

بررسی کلی

جرثقیل دستی (چین بلاک) مارک ویتال Vital ژاپن

سری VP5: ظرفیت کاری از 500 کیلوگرم تا 5 تن

سری VL5:ظرفیت کاری از 500 کیلوگرم تا 10 تن

سری VH5 : ظرفیت کاری از 500 کیلوگرم تا 20 تن    

 

فروش جرثقیل دستی چین بلاک ،فروشنده جرثقیل دستی چین بلاک،خرید جرثقیل دستی چین بلاک،قیمت جرثقیل دستی جین بلاک

کاتالوگ
جرثقیل زنجیری دستی سقفی (چین بلاک ) ویتال VITAL ژاپن سری VH5
 جرثقیل زنجیری دستی سقفی (چین بلاک ) ویتال VITAL ژاپن سری VH5
جرثقیل زنجیری دستی سقفی (چین بلاک ) ویتال VITAL ژاپن سری VL5
 جرثقیل زنجیری دستی سقفی (چین بلاک ) ویتال VITAL ژاپن سری VH5
جرثقیل زنجیری دستی سقفی (چین بلاک ) ویتال VITAL ژاپن سری VP5

برخی برندها