تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا

مشخصات کلی

بررسی کلی

تیوب اکسپندر(Tube Expander) گشاد کن لوله  Airetool آمریکا

در سری های:

سری 900 :مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 1/4 اینچ و 3/8 اینچ

سری 1300: مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 3/8 اینچ

سری 800:مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 1/2 تا 1/2 1 اینچ

سری 1200 : مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 1/2 تا 1/2 1 اینچ

سری 8012 :مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی 3/4 1 تا 3 اینچ

 

 

فروش والس لوله،فروشنده والس لوله،خرید والس لوله،قیمت  والس لوله،فروش تیوب اکسپندر،فروشنده تیوب اکسپندر،خرید تیوب اکسپندر،قیمت تیوب اکسپندر

کاتالوگ
تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 900
 تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 900
تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 1300
 تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 1300
تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 800
 تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 800
تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 1200
 تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 1200
 تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری 1200
تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری G8012
 تیوب اکسپندر(Tube Expander) ایرتول Airetool آمریکا سری G8012
کارخانه سازنده: 

برخی برندها