ترکمتر تقه ای گدور Gedore آلمان

Detail Group

کارخانه سازنده: 

برخی برندها