ترکمترپیچ گوشتی Kobalt

مشخصات کلی

بررسی کلی

ترکمتر پیج گوشتی Kobalt

تولزیاب عرضه کننده ترکمتر پیچ گوشتی Kobalt

از این ترکمتر ها در شرایطی که نیروی کمی برای باز  بستن پیچ نیاز است استفاده میشود

این ترکمتر ها در رنج های :

KTS-260-01 : از 0.1 تا 1.2 نیوتن

KTS-260-14 : از 1 تا 3.5 نیوتن

KTS-260-12 : از 1 تا 6 نیوتن

KTS-260-13 : از4 تا 9 نیوتن

KTS-260-15 : از 5 تا 10 نیوتن

برخی برندها