ترکمترتقه ای مارک KOBALT (تقه ای)

مشخصات کلی

بررسی کلی

آچار ترکمتر تقه ای مارک KOBALT از 5 تا 1000 نیوتن متر

جهت بستن پیچ با گشتاور دقیق

در مدلهای:

1- KT251(از 5 تا 25 نیوتن متر)

2-KT353(از 10 تا 50 نیوتن متر)

3-KT450 (از 10 تا 100 نیوتن متر)

4-KT451(از 20 تا 200 نیوتن متر)

5-KT551 (از 40 تا 340 نیوتن متر)

6-KT649 (از 100 تا 550 نیوتن متر)

7-KT651(از 100 تا 750 نیوتن متر)

8-KT851(از 100 تا 1000 نیوتن متر)


فروش ترکمتر تقه ای ، فروشنده ترکمتر تقه ای،خرید ترکمتر تقه ای ،قیمت ترکمتر تقه ای

کاتالوگ
ترکمتر Kobalt

برخی برندها