بکس بادی درایو 1/2 2 و 1/2 3 اینچ اینگرسولرند (Ingersoll Rand)

مشخصات کلی

بررسی کلی

بکس بادی درایو 1/2 2 و 1/2 3 اینچ اینگرسورلند (Ingersorland)

بازوبسته کردن پیچ باسرعت بالا

قابل حمل

فروش بکس بادی،فروشنده بکس بادی،خرید بکس بادیو،قیمت بکس بادی،بازار بکس بادی

کاتالوگ
کاتالوگ اینگرسولرند Ingersollrand
کارخانه سازنده: 

برخی برندها