بکس بادی درایو 1/2 2 و 1/2 3 اینچ اینگرسولرند (Ingersoll Rand)

Detail Group

کارخانه سازنده: 

برخی برندها