بالانسرفنری Tigon کره جنوبی از 0.5 کیلو تا 120 کیلوگرم

مشخصات کلی

بررسی کلی

بالانسر صنعتی تیگون Tigon کره جنوبی،بالانسر تیگون ، بالانسر دستی ، بالانسر جابجایی ، اسپرینگ بالانسر، بالانسر تیگون کره اصلی

بالانسر فنری تیگون Tigon

فروش بالانسر Tigon

بالانسر به جهت بی وزن کردن ابزار در هنگام کار استفاده می شود.

فروش بالانسر،فروشنده بالانسر،خرید بالانسر،قیمت بالانسر

بالانسر های تیگون در سایز های مختلف از 200 گرم تا 120 کیلوگرم

بالانسر 0.5 تا 1.5 کیلوگرم TW-0

بالانسر 1 تا 3 کیلوگرم TW-3

بالانسر 3 تا 5 کیلوگرم TW-5

بالانسر 4.5 تا 9 کیلوگرم TW-9

بالانسر 9 تا 15 کیلوگرم TW-9

بالانسر 15 تا 22 کیلوگرم TW-22

بالانسر 22 تا 30 کیلوگرم TW-30

بالانسر 30 تا 40 کیلوگرم TW-40

بالانسر 40 تا 50 کیلوگرم TW-50

بالانسر 50 تا 60 کیلوگرم TW-60

بالانسر 60 تا 70 کیلوگرم TW-70

بالانسر 70 تا 90 کیلوگرم TW-90

بالانسر 85 تا 105 کیلوگرم TW-105

بالانسر 90 تا 120 کیلوگرم TW-120

 

بالانسر 200 تا 600 گرم NTW-06R

بالانسر 0.5 تا 1.5 کیلوگرم NTW-1R

بالانسر 1 تا 2 کیلوگرم NTW-2R

 

بالانسر 0.5 تا 1.5 کیلوگرم RW-0

بالانسر 1 تا 3 کیلوگرم RW-3

بالانسر 3 تا 5 کیلوگرم RW-5

مشخصات فنی

Model

Capacity

Stroke

Weight

lbs.

kg

feet

mm

lbs.

kg

TW-00

1.1-3.3

0.5-1.5

1.64

0.5

0.4

0.2

TW-0

1.1-3.3

0.5-1.5

3.28

1.0

1.1

0.5

TW-3

2.2-6.6

1.0-3.0

4.27

1.3

3.1

1.4

TW-5

5.5-11.0

2.5-5.0

4.27

1.3

3.3

1.5

TW-9

9.9-19.8

4.5-9.0

4.27

1.3

7.5

3.4

TW-15

19.8–33.1

9.0-15.0

4.27

1.3

8.4

3.8

TW-22

33.1-48.5

15.0-22.0

4.92

1.5

15.9

7.2

TW-30

48.5-66.1

22.0-30.0

4.92

1.5

16.8

7.6

TW-40

66.1-88.2

30.0-40.0

4.92

1.5

21.6

9.8

TW-50

88.2-110.3

40.0-50.0

4.92

1.5

22.9

10.4

TW-60

110.3-132.3

50.0-60.0

4.92

1.5

25.6

11.6

TW-70

132.3-154.3

60.0-70.0

4.92

1.5

26.0

11.8

TW-90

154.3-198.4

70.0-90.0

6.88

2.1

59.52

27.0

TW-105

187.3-231.4

850.0-105.0

6.88

2.1

63.9

29.0

TW-120

220.4-264.5

100.0-120.0

6.88

2.1

66.1

30.0

Description: http://www.nittokohki.com/tools/images/spacer.gif

Description: http://www.nittokohki.com/tools/products/toolbalancers/springbalancers.jpg

 

Hose Reel Balancers
Functions both as balancer and hose reel

Model

Capacity

Stroke

Weight

Hose Diameter (mm)

lbs.

kg

feet

mm

lbs.

kg

I.D.

O.D.

HW-0

1.1-3.3

0.5-1.5

4.27

1.3

3.5

1.6

6.5

10

HW-3

3.3-6.6

1.0-3.0

4.27

1.3

3.8

1.7

6.5

10

HW-5

6.6-11.0

3.0-5.0

4.27

1.3

4.0

1.8

6.5

10

Description: http://www.nittokohki.com/tools/products/toolbalancers/hosereelbalancers.jpg

 

Retractors
Handy knob for easy tension adjustment

Model

Capacity

Stroke

Weight

lbs.

kg

feet

mm

lbs.

kg

RW-0

1.1-3.3

0.5-1.5

6.56

2.0

1.1

0.5

RW-3

2.2-6.6

1.0-3.0

6.56

2.0

1.5

0.7

RW-5

5.5-11.0

2.5-5.0

6.56

2.0

2.0

0.9

Description: http://www.nittokohki.com/tools/products/toolbalancers/rw.jpg

Model

Capacity

Stroke

Weight

lbs.

kg

feet

mm

lbs.

kg

TW-1R

1.1-3.3

0.5-1.5

4.92

1.5

0.66

0.3

Description: http://www.nittokohki.com/tools/products/toolbalancers/tw.jpg

 

 

کارخانه سازنده: 

برخی برندها