آچارهیدرولیک (ترکرنچ)مارک DOUTEC سری DHT

مشخصات کلی

بررسی کلی

آچارهیدرولیک (ترکرنچ) DOUTEC

آچارهیدرولیک (ترکرنچ) جهت بازو بسته کردن پیچ ها با نیروی گشتاور خاص .

فشار کاری 700 بار

نیروی گشتاور توسط فشار روغن قابل کنترل می باشد.

در مدلهای:

1- DHT-1:(از 194 تا 1938 نیوتن متر(Nm))

2- DHT-3:(از 460 تا 4606 نیوتن متر(Nm))

3- DHT-5:(از 768 تا 7680 نیوتن متر(Nm))

4- DHT-8:(از 1100 تا 11002 نیوتن متر(Nm))

5- DHT-10:(از 1583 تا 15835 نیوتن متر(Nm))

6- DHT-20:(از 2721 تا 27208 نیوتن متر(Nm))

7- DHT-25:(از 3540 تا 36445 نیوتن متر(Nm))

1- DHT-35:(از 7320تا 50285 نیوتن متر(Nm))

1- DHT-50:(از 10930 تا 72860 نیوتن متر(Nm))

 

مشخصات فنی

برخی برندها